Liên hệ

Địa chỉ

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ email

dtpttruonghoc@gmail.com

Số điện thoại

0986174011- 0906277738